aug2024

Specialgolv för värmeväxlning

Vi kan även utforma specialgolv för höga samt låga temperaturer, detta golv är specialgjort för mycket höga temperaturer

2020-09/20190816-121724
2020-09/20190816-121653